Par mums

Mēs, Ozolnieku baptistu draudzes dalībnieki, esam Jēzus Kristus mācekļi, kuri savu ticību un nodošanos Viņam esam apliecinājuši ar pagremdi ūdenī (kristībām) – zīme, ka mēs vairs nedzīvojam paši sev, bet gan savam Glābējam. Mēs sekojam Jēzus misijai – pasludināt Dieva Valstību un atbrīvošanu nomāktajiem.

Mēs ticam, ka ir viens vienīgs dzīvais un patiesais Dievs, ka Trīsvienībā ir trīs personas – Tēvs, Dēls un Svētas Gars, kas līdzvērtīgi ikvienā dievišķīgā pilnībā, kas pilda atšķirīgus taču harmoniskus uzdevumus lielajā glābšanas darbā.

Mēs ticam, ka Bībele ir Dieva Gara iedvesmots, cilvēku pierakstīts Dieva Vārds. Bībele ir un var būt vienīgā autoritāte katram cilvēkam. Lielākais izaicinājums ir paklausīt Bībelē rakstītam mīlestībā uz Dievu un līdzcilvēkiem, bez šaubām, kavēšanās vai bailēm.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.