Par Ozolnieku baptistu draudzes dzimšanas dienu var uzskatīt 2003.gada 10.augustu, kad 20 Ozolnieku un Jelgavas iedzīvotāji vienojās dibināt savu draudzi.

2004.gada 8.maijā Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Reliģisko lietu pārvalde pieņēma lēmumu reģistrēt Ozolnieku baptistu draudzi – neatkarīgu autonomu reliģisku organizāciju, kura apvieno baptistu konfesijai piederošus kristiešus uz brīvprātības pamatiem. Draudzes baznīcas celtniecība tika uzsākta 2006.gadā. Baznīcas ēkas arhitekte – Ilga Tretjakova.

2010.gada 4.jūnijā ekspluatācijā tika nodota draudzes baznīcas ēka un jau 2010.gada 18.jūlijā notika baznīcas atklāšanas dievkalpojums.

Draudzes mācītājs Andris Briggs, dzimis 1969.gadā Mičiganā (ASV). 1995.gadā absolvējis Arlingtonas baptistu koledžu Teksasā. 1996.gadā ordinēts par mācītāju un 1997.gadā kā misionārs ieradās Latvijā. Ozolnieku baptistu draudzes mācītājs kopš tās dibināšanas.

Dievkalpojumi un Svētdienas skola notiek katru Svētdienu 12:00. Lūgšanu vakari notiek Trešdienās 19:00.


Draudzes padome