Events : 16 August 2020

Dievkalpojums

Sākas 11:00. Parasti iet apmēram stundu līdz pusotrai stndai