Evaņģēlijs

Man prieks, ka tu pajautāji. Evaņģēlijs ir vārds, kas nozīmē “Labā Vēsts”. Taču pirms mēs varam saprast labo vēsti, mums visupirms ir jāsaprot sliktās ziņas.

Iespējams, ka visbiežāk uzdotais jautājums, ko cilvēki jautā ir, “Vai es esmu pietiekami labs, lai nokļūtu debesīs?”. Taču kā es to varu zināt? Lai uzzinātu, tu vari uzdot sev jautājumu vai tu esi ievērojis Dieva nosacījumus – desmit baušļus. Bieži cilvēki saka, “Varbūt esmu pārkāpis vienu vai divus, bet neko nopietnu, neesmu jau nevienu nogalinājis.” Tāpēc ielūkosimies dažos no tiem.

Viens no desmit baušļiem ir – tev nebūs melot. Ja mēs katrs godīgi atzītos, mēs visi esam kādreiz par kādām lietām samelojuši. Taču Dieva acīs tas ir ļoti nopietns pārkāpums. Dievs savā Vārdā ir teicis, ka neviens melis neiemantos Dieva valstītbu (Atklāsmes 21:8).

Vēlviens no desmit baušļiem ir – tev nebūs zagt. Vai esi kādreiz paņēmis kaut ko, kas nepieder tev? Vienalga cik tas bija liels vai cik sen atpakaļ? Varbūt mūziku internetā?  

Trešais no desmit baušliem ir “Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nelietīgi valkāt, jo Tas Kungs neatstās nesodītu, kas Viņa Vārdu nelietīgi valkā.”. Vai esi kādreiz tukši piesaucis Dieva Vārdu? Piemēram izsaucies “ak Dievs!” nemaz nedomājot par Dievu? Dievs mums ir devis dzīvību un visu, kas mums ir, taču mēs esam svaidījuši viņa Vārdu apkārt it kā tas būtu mazsvarīgs.

Jēzus teica, ja tu uzskati sievu to iekārodams, tu jau esi ar viņu laulību pārkāpis savā sirdī. Vai arī ja tu ienīsti savu brāli, tu jau esi slepkava savā sirdī (Mateja 5).

Šie ir tikai daži no desmit baušļiem, taču vai kāds no mums varētu sacīt, ka neesam pārkāpuši šos baušļus? Mēs visi esam grēkojuši un Bībele brīdina, ka grēka alga ir nāve (Rom 6:23). Bauslība mums vienkārši parāda to ka mēs neesam to ievērojuši. Tā darbojas kā spogulis, kas parāda mums to, ka esam netīri. Tā mums nepalīdz izlīgt ar Dievu, tā mūs atstāj bezpalīdzīgus svēta Dieva priekšā. Mēs nevaram tikt taisnoti ievērojot bauslību. Tāpēc, ka Dievs ir labs, Viņam ir jāsoda grēcinieki un sods, ko Dievs ir nolicis par grēku ir mūžīga elle.

Taču Dievs ir arī bagāts žēlastībā un nevēlas, lai cilvēki ietu pazušanā. Tāpēc Dievs ir devis veidu kā izbēgt no Dieva soda. Dievs tik ļoti pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu – Jēzu Kristu, kurš nomira pie krusta pār mūsu gēkiem. Jēzus ne reizi negrēkoja un bīvprātīgi nomira pie krusta mūsu dēļ. Jēzus samaksāja sodu mūsu vietā. Un pēc trīs dienām augšāmcēlās.

Tas, ko mēs nespējām izdarīt, jo mēs esam grēcinieki, Jēzus izdarīja, jo Viņš bija Dievs miesā. Jēzus piepildīja visu bauslību un kļuva par grēku mūsu vietā, lai mēs varētu tikt taisnoti caur viņa asinīm.

Tas ko Dievs prasa no Tevis ir tas, lai tu aizgrieztos no saviem gēkiem un ar ticību uzticētos Jēzum Kristum kā savam Kungam un Glābējam. Jēzus teica, “Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, neviens nenāk pie Tēva kā tikai caur mani”. Dievs tevi izglābs, dāvas tev jaunu sirdi ar jaunām vēlmēm un tu kļūsi par Dieva bērnu. Tu pāriesi no tumsības gaismā, no nāves dzīvībā. Dievs piedos tev tavus grēkus, nomazgās tevi un dāvās tev mūžīgu dzīvību.

Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. – Efeziešiem 2:8-9