Kāpēc svarīgi ticēt 1. Mozus 1-3

Kā Bībelei ticīgi kristieši, mēs uzskatām, ka pirmās Bībeles nodaļas ir ļoti svarīgas. Uz tām mēs balstām visu pārējo kam mēs ticam.

Diemžēl, liela daļa cilvēku, to skaitā kristieši, arvien vairāk apšauba šīs rakstu vietas patiesumu. Garīdznieki, teologi un kristīgas organizācijas visā pasaulē atkāpjas no patiesības, kuru mēs lasām 1. Mozus 1-3. Viņi ir pametuši bibliskās radīšanas stāsta patiesumu un nostājušies ienaidnieka pusē.

Taču kā kristieši, mēs ticam un pasludinām, ka Bībele ir pilnībā nekļūdīgs, uzticams, pilnīgs un pietiekošs Dieva vārds. Mēs ticam, ka Dievs ir radījis pasauli burtiskās sešās dienās. Tas ir katra patiesa kristieša pamats un ir pilnībā pretējs šīs pasaules spekulatīviem iepriekšpieņēmumiem. Mēs ticam, ka Svētajos Rakstos, Dievs mums ir atklājis visu, kas mums ir vajadzīgs dzīvei un dievbijībai un tas sākas ar radīšanas stāstu. Ja radīšanas stāsts ir kaut nedaudz neuzticams, viss pārējais Bībelē stāv uz grimstošas smilts

Taču, mūsu pamats ir drošs. Bībele mums apstiprina, ka visi Svētie Raksti ir Dieva iedvesti jeb izelpoti (2 Timotejam 3:16-17). Bībele ir perfekta Dieva atklāsme cilvēkiem. Katrs vārds, rakstu zīme un raksta galiņš ir Dieva iedvests (Mateja 5:18), jo pilnīgs un nekļūdīgs Dievs spēj mums dot tikai pilnīgu un nekļūdīgu atklāsmi.

Svētie Raksti mums sniedz pilnīgu un nekļūdīgu pasaules rašanās stāstu. 1. Mozus 1 mums atklāj, ka Dievs radīja pasauli burtiskās sešās 24 stundu dienās. Ebreju vārds, kuru autors lieto, lai runātu par dienu ir “jom”. Šis vārds burtiski nozīmē to pašu ko mūsu latviešu vārds diena. Lai padarītu šo nozīmi vēl skaidrāku, autors mums iedod laika intervālu no vakara līdz rītam. Katru reizi, kad Vecajā Derībā parādās vārds “jom” ar laika intervālu vai skaitli, tas tiek attiecināts uz normālu 24 stundu dienu un mums nav nekādu iemeslu to apšaubīt.

Iemesli apšaubīt burtisku radīšanas stāstu nenāk no tā ko par to saka Svētie Raksti. Tie nāk no ārējas un sekulāras ietekmes. Daudzi kristieši nevēlas izklausīties neizglītoti pasaules acīs, jo zinātnieki uzskata, ka pasaule ir miljardiem gadu veca un tāpēc bibliskais radīšanas stāsts nekādā veidā nevar būt patiesība.

Taču mums nav jābalsta sava pārliecība uz pasaulīgas gudrības spekulācijām. Kolosiešiem 2:8 ir teikts, “Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūsta ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu.”

Ja 1. Mozus 1-3 mums neatklāj patiesību, tad kāpēc lai mēs ticētu jeb kam citam, ko Bībele saka? Labās ziņas ir tās, ka mēs varam paļauties uz visu, ko mēs lasām Dieva Vārdā. Tas ir pamats un droša klints mūsu ticībai. Atšķirībā no zinātnieku teorijām, Dieva vārds paliek nemainīgs. Atšķirībā no cilvēku mācībām, to mums ir atklājis pats Radītājs.