Draudzes lūgšanu vakari notiek reizi nedēļā, trešdienās plkst. 19.00.