Katra mēneša pirmajā sestdienā 9:00 notiek vīru lūgšanu brokastis.