Jesus-Wash-Feet-MormonDārgā draudze,
Jāņa evaņģēlijā 13:14-17 mēs lasām, kā Kungs Jēzus Kristus dod mums pavēli mazgāt viens otram kājas. Mācekļi bija ieradušies ieturēt vakariņas un neviens nebija šo kalpošnas darbu uzņēmies darīt – ne savā starpā, nedz arī viņu Kungam. Nebija šaubu, ka tas bija jādara, taču, acīmredzot, tas šķita zem mācekļu goda, darīt šo darbu. Tas apliecināja mācekļu mīlestības trūkumu. Kristus paņēma dvieli un nomazgāja ikviena mācekļa netīrās kājas. Viņš mums atstāja lielisku pazemīgas, mīlestībā veiktas kalpošanas priekšzīmi.

Dievs aicina mūs mīlēt vienam otru un kalpot pazemībā. Dažreiz mēs kalpojam tāpēc, ka ir vajadzība. Mēs domājam: “Šis darbs nevar tikt atstāts neizdarīts, kādam tas ir jādara. Tad nu es to izdarīšu!” Arī netīru kāja mazgāšana pie galda bija kas tāds, kas jāizdara, taču vajadzība nebija Kristus motivācija rīcībai. Nodaļas sākumā ir teikts: “savējiem, ko Tas šinī pasaulē bija mīlējis, Savu mīlestību parādīdams līdz galam.” Jēzus mīlēja savus mācekļus līdz galam. Viņš bija gatavs atdot savu dzīvību par viņiem. Šāda mīlestība izpauda sevi kalpošanā. Kad kādu mīli tik dziļi un patiesi, ar pazemību vairs nav problēmu. Kad mīloša māte noslauka savam bērnam tekošu degunu, vai viņa azpinās, ka to veic pazemībā? Vai tēvs, pieliecoties, lai sasietu savai mazajai meitiņai kurpju auklas, domā, ka viņš tajā brīdī ir pazemīgs?

Lūdzu, izlasiet Lūkas evaņģēlija 7:36-50! Šī sieviete ļoti mīlēja Kungu Jēzu Kristu. Tas, ka viņa mazgāja Jēzus kājas, bija viņas mīlestības izpausme. Viņa to nedarīja dēļ vajadzības, lai gan vajadzība bija acīmredzama, jo mājas saimnieks šo darbu bija atstājis novārtā. Vajadzība un vēlme apliecināt pazemību visticamāk bija pēdējais, par ko šī sieviete tajā mirklī domāja. Viņa Jēzu patiesi mīlēja un kalpoja Viņam.

Mēs vēlamies īstenot Kristus pavēles. Uzticīgas kalpošanas citiem noslēpums nav meklējams pienākuma apziņā vai acīmredzamā vajadzībā paveikt kādu darbu. Īstais noslēpums ir dziļa mīlestība uz Kungu Jēzu Kristu. Pazīt Viņu nozīmē mīlēt Viņu. Mums jāpavada laiks pie Viņa kājām, mācoties staigāt Viņa ceļos. Izlasiet Lūkas evaņģēlija 10:38-42! Mums jāsaprot, cik ļoti Jēzus mūs mīl! Mums jāpieņem Viņa dāvātā piedošana un jātic Viņa apsolījumiem. Dziļa, patiesa mīlestība uz Glābēju ir vissvarīgākā. Jēzus Kristus mīl mūs un vēlas, lai mēs mīlam Viņu! Viss pārējais tad izriet no šīs vienkāršās patiesības.

Kristus mīlestībā,
Mācītājs Andris Briggs