Klusais laiks ar DievuMīļā draudze, vai Jūs esat veltījuši mirkli, lai pateiktos Dievam par visām tām labajām lietām, ko Viņš darījis Jūsu dzīvē šajā aizvadītajā gadā? Viņš ir bijis tik labs pret mums! Viņš vēlas turpināt mūs svētīt arī nākamajā gadā, un Viņš vēlas būt kopā ar mums katru nākamā gada mirkli! Kā draudzei mūsu vēlēšanās ir būt tuvāk Tēvam ar katru dienu un veidoties arvien līdzīgākiem Kristum mūsu ikdienas dzīvē.

Lai mums būtu labas attiecības ar Viņu un lai mēs varētu saņemt palīdzību no Svētā Gara, mums ir jāpavada vairāk laika kopā ar Viņu! Mums jārod iespēja pabūt kopā ar Dievu mūsu klusajā laikā. Mateja evaņģēlijā 14:23 mēs redzam Kristus piemēru un Mateja evaņģēlijā 6:6 mums to māca. Kādu laiciņu atpakaļ mūsu dievnamā uz galda stāvēja kāda brošūra, kura mācīja, kā veidot savu kluso laiku ar Dievu. Tā bija angļu valodā, tāpēc tālāk Jums piedāvāju ieskatu tajā latviešu valodā. Ceru, ka tas Jums nāks par svētību!

Kas ir klusais laiks?
• Sadraudzības laiks ar mūsu Kungu un Glābēju.
• Iespēja slavēt un pielūgt (Psalms 99:9)

Kāpēc vajadzīgs klusais laiks?
• Dēļ tām problēmām, ar kurām saskaramies dienas gaitā – Kristus ir Vienīgais, kas palīdzēs, mierinās, vadīs un iedrošinās.
• Tas Kungs aicina mūs uz kluso laiku (Marka evaņģēlijs 6:30-32).
• Dēļ klusā laika ieguvumiem. 23.Psalmā mēs lasām, ka klusā vieta mums dod: atpūtu, atspirdzinājumu, piedošanu, vadību, sadraudzību, mierinājumu, uzraudzību un prieku.

Kā noturēt kluso laiku?
• Atrodi laiku, jo nekad nebūs pietiekami daudz laika.
• Izvēlies sev īpašu kluso vietu, kur vari būt viens pats bez trokšņiem un citām aktivitātēm.
• Ieplāno meditācijas laiku Dieva Vārdā:

1. Izlasi kādu Bībeles grāmatu vai nodaļu,
vai arī tikai dažus pantus.
2. Pieraksti, ko Dievs Tev atklāj un kā
uzrunā.

• Lūgšana – tajā būtu jāiekļauj:
1. Grēku nožēla (1.Jāņa vēstule 1:9).
2. Slavēšana un pateicība (Filipiešiem
4:6).
3 . Pielūgsme – “Es Tevi mīlu Kungs” (Psalms 99:9 Jāņa evaņģēlijs 4:24).
4. Iestāšanās par cilvēkiem un aktivitātēm.

• Padariet savu kluso laiku daudzveidīgāku, papildus Bībeles lasījumam, lietojiet dziesmu grāmatu, dzeju vai ikdienas lasījumu grāmatu.

Cik ilgam jābūt klusajam laikam?
Tas atkarīgs tikai no tevis – noteikti ne mazāk par 10 minūtēm. Iespējams, ne mazāk par stundu. Tam vajadzētu ilgt tik ilgi, kāmēr tas saglabā dzīvīgumu un vitalitāti.

Kad noturēt kluso laiku?
Arī tas būs atkarīgs no tevis. Rīti ir vislabākie. Piecelies 15 minūtes agrāk un satiecies ar savu Kungu! (Psalms 63:2)
Padariet kluso laiku par regulāru savas dzīves sastāvdaļu jaunajā 2013.gadā! Mūsu Debesu Tēvs ir tik daudz ko priekš Tevis sagatavojis! Viņš Tevi mīl un gaida, lai satiktos ar Tevi!

Kristus mīlestībā,
mācītājs Andris Briggs