Blogs

Kāpēc ir svarīgi ticēt 1. Mozus 1-3?0

Kā Bībelei ticīgi kristieši, mēs uzskatām, ka pirmās Bībeles nodaļas ir ļoti svarīgas. Uz tām mēs balstām visu pārējo kam mēs ticam. Diemžēl, liela daļa cilvēku, to skaitā kristieši, arvien vairāk apšauba šīs rakstu vietas patiesumu. Garīdznieki, teologi un kristīgas organizācijas vis

Izplatītākie klupšanas akmeņi bērnu evaņģelizēšanā (2. Daļa)0

Pieņēmums par atdzimšanas realitāti Nākamais klupšanas akmens ir tad, ja mēs ar pārliecību pieņemam, ka bērna pozitīvā reakcija uz evaņģēliju ir pilnvērtīga, glābjošā ticība. Šajā gadījumā ir kārdinājums uzskatīt atdzimšanu par “nokārtotu lietu”, par pamatu ņemot ārēju apliecinājumu,

Izplatītākie klupšanas akmeņi bērnu evaņģelizēšanā (1. Daļa)1

Mīļā draudzes ģimene, Es atradu šo rakstu, kura autors ir Džons Makarturs (John MacArthur), ko publicējusi “Žēlastība Tev”. Es ticu, ka šo rakstu būtu svarīgi izlasīt un saprast katrai mūsu draudzes ģimenei. Es lūdzu, lai tas kalpo kā palīgs un iedrošinātājs Jums, audzinot savus bērnu

Pieci digitālie draudi0

Mīļā draudze, Nesen esmu atklājis vērtīgu ikdienas lasījumu resursu www.solidjoys.desiringgod.org. Šī materiāla autors norāda uz 5 bīstamām lietām, ar kurām jābūt uzmanīgiem. Vēlos dalīties šajā informācijā ar Jums, mana draudze! Sātana rīcībā ir daudz instrumentu, ar ko mūs kārdināt.

Jēzus ir augšāmcēlies0

Dārgā draudze, šis ir gada laiks, kad daudzu cilvēku domas pievēršas Jēzus Kristus augšāmcelšanai. Pirmie kristieši pieminēja un svinēja mūsu Kunga augšāmcelšanos katras nedēļas pirmajā dienā. Tam ir tik liela nozīme, bez kuras ir grūti iztikt! Tas ir viens no kristietības stūrakmeņie

Kalpošana pazemībā0

Dārgā draudze, Jāņa evaņģēlijā 13:14-17 mēs lasām, kā Kungs Jēzus Kristus dod mums pavēli mazgāt viens otram kājas. Mācekļi bija ieradušies ieturēt vakariņas un neviens nebija šo kalpošnas darbu uzņēmies darīt – ne savā starpā, nedz arī viņu Kungam. Nebija šaubu, ka tas bija jādara, t

Kristības0

Bībele ir mūsu galvenā autoritāte ticības un draudzes prakses jautājumos. Kad domājam par kristībām, daudzas draudzes un cilvēki savu izpratni un praksi balsta tradīcijā. Paskatīsimies, ko Svētie Raksti māca par kristību. Kristības ir Jēzus pavēle, kurai Viņš saviem ļaudīm liek paklau

Klusais laiks ar Dievu0

Mīļā draudze, vai Jūs esat veltījuši mirkli, lai pateiktos Dievam par visām tām labajām lietām, ko Viņš darījis Jūsu dzīvē šajā aizvadītajā gadā? Viņš ir bijis tik labs pret mums! Viņš vēlas turpināt mūs svētīt arī nākamajā gadā, un Viņš vēlas būt kopā ar mums katru nākamā gada mirkli